Badanie modelu ekosystemu komercjalizacji  prac badawczo – rozwojowych w Polsce

Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. wziął udział w badaniu modelu ekosystemu komercjalizacji  prac badawczo – rozwojowych w Polsce. Projekt ten realizuje firma Fast Solutions wraz z Wyższą Szkołą Bankowości w Dąbrowie Górniczej.  Tworzony jest na podstawie benchmark’u modeli ekosystemów zagranicznych (amerykańskiego, angielskiego, niemieckiego i izraelskiego).

Badanie skierowane jest do grona interesariuszy takich ekosystemów, szczególnie  do sektora nauki, podmiotów finansujących prace badawczo-rozwojowe, przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz władz regionalnych pięciu polskich miast.

Dzięki możliwości udziału w projekcie,  nasze spostrzeżenia i doświadczenia będą mogły przyczynić się do opisania tego ekosystemu w naszym kraju. W badaniu wskazane zostały cechy skutecznego ekosystemu innowacji i przedsiębiorczości, a także drogi komercjalizacji technologii.