Czym są reporęczenia?

Reporęczenia są instrumentem finansowym, który w wymierny i efektywny sposób pomaga przedsiębiorcom.

Udostępnione na rynek przez Śląski Fundusz Rozwoju Reporęczenie wpłynie na zwiększenie możliwości uzyskania przez przedsiębiorców pożyczek i kredytów. Starając się o kredyt lub pożyczkę, przedsiębiorcy muszą często wykazać się zabezpieczeniem, bez którego kredytu i pożyczki nie otrzymają. Banki i firmy pożyczkowe mogą uznać jako zabezpieczenie nieruchomość, środki trwałe lub np. poręczenie od instytucji poręczeniowej, która gwarantuje spłatę kredytu lub pożyczki. To właśnie w taki sposób Śląski Fundusz Rozwoju będzie wspierał przedsiębiorców – poprzez zwiększenie ich możliwości do zaciągania pożyczek i kredytów na rozwój poręczonych środkami, którymi zarządza Śląski Fundusz Rozwoju.

Zapraszamy do kontaktu!
tel.: +48 798 743 073
e-mail: kontakt@sfr-slaskie.pl