Konsultacje w sprawie wdrożenia nowych instrumentów finansowych

Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. prowadzi konsultacje z regionalnymi instytucjami finansowymi województwa śląskiego. Celem konsultacji jest przygotowanie i wdrożenie nowych instrumentów finansowych, dedykowanych małym i średnim przedsiębiorstwom oraz samorządom naszego regionu.

Zaproszono doświadczonych dostawców usług pożyczkowych do wypełnienia przygotowanych przez Śląski Fundusz Rozwoju ankiet. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi opracowane zostaną zasady wdrażania nowych instrumentów finansowych, które następnie zostaną udostępnione operatorom docelowych produktów.