Poręczenia

Reporęczenia

Reporęczenia przeznaczone zostaną na przedsięwzięcia rozwojowe przedsiębiorstw realizowane na terenie województwa śląskiego. Poręczeniem będą objęte kredyty, leasingi, pożyczki, ale również będą dotyczyły działalności obrotowej, czyli poręczenia wadiów.

Wdrożenie instrumentu planowane jest w czwartym kwartale 2021 roku.