Wejścia kapitałowe

Inwestycje w ciekawy biznes

Wejście Kapitałowe jest instrumentem inwestycyjnym wspierającym i generującym rozwój w regionie, poprzez obejmowanie udziałów w projektach o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionalnej gospodarki. Instrument dokapitalizuje przedsięwzięcia i projekty na każdym etapie rozwoju w zamian za objęcie udziałów w spółce projektowej na okres maksymalnie 5 lat. Model wejść kapitałowych wdrażany przez ŚFR zapewnia koinwestycje i współpracę ze strategicznymi partnerami branżowymi w kraju i zagranicą.

Dzięki zaangażowaniu ŚFR start-up zyska nie tylko kapitał na rozwój, ale również wsparcie mentorskie i branżowe know-how. ŚFR zainwestuje w projekt maksymalnie 3 mln zł + proporcjonalny lub większy udział koinwestorów.