Przetarg nieograniczony na usługę pośrednictwa finansowego polegającą na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Reporęczenie”

W dniu 21.11.2022 opublikowano postępowanie prowadzone w trybie Przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn.zm.) na Usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Reporęczenie”.

Link do całości dokumentacji przetargowej:
https://sfr-slaskie.logintrade.net/zapytania_email,108532,2aa4a2fdbfa14f4e322b91868ebe78ee.html