Rozpoczynamy współpracę z Platformą Przemysłu Przyszłości

Jest nam szczególnie miło poinformować, iż do grona podmiotów współpracujących z naszym funduszem dołącza Fundacja Skarbu Państwa – Platforma Przemysłu Przyszłości. W związku z wieloma wspólnymi płaszczyznami do współpracy, w dniu dzisiejszym list intencyjny zapowiadający wspólne działania podpisali Członek Zarządu Fundacji, Robert Kłosowski oraz Prezes Śląski Fundusz Rozwoju, Łukasz Oprawski.

Na poczet przyszłej współpracy ustalone zostały już jej ramy, na podstawie których wkrótce rozpoczną się właściwe działania, takie jak:

  • współorganizowanie wspólnych przedsięwzięć promujących ideę Przemysłu 4.0
  • wspólny udział w konferencjach, kongresach i targach
  • obejmowanie patronatów przy okazji planowanych wydarzeń gospodarczych
  • wsparcie eksperckie

Platforma Przemysłu Przyszłości działa na rzecz wzrostu konkurencyjności w biznesie. Wspiera transformację cyfrową, rozwój technologii AI oraz technologii informatycznych.

Jako podmiot wyspecjalizowany, a jednocześnie instytucja finansowa, której celem jest finansowanie biznesu i samorządu na Śląsku, jesteśmy pewni, że dzięki nawiązanej współpracy powstanie wiele wspólnych, ciekawych projektów, dzięki którym jeszcze efektywniej będziemy mogli prowadzić działalność statutową.