ŚFR na Europejskim Kongresie MŚP

Uczestniczyliśmy w Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, czyli wydarzeniu, które „jest skierowane do sektora MŚP. Kongres, nieprzerwanie od 2011 roku, jest miejscem inspiracji, spotkań i integracji. W jedenastu dotychczasowych edycjach Kongresu uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorców i ekspertów z całego świata oraz przedstawicieli administracji, samorządów, nauki i otoczenia biznesu. Kongres to miejsce dedykowane przedsiębiorczości i wszystkiemu, co z nią związane. Kongres to również miejsce dyskusji i debat z udziałem przedstawicieli Komisji i Parlamentu Europejskiego, najwyższych władz państwowych, ministerstw i agend rządowych, samorządowców, świata nauki, kultury i otoczenia biznesu.”*

Dziękujemy za możliwość spotkań, wymiany doświadczeń i nowe znajomości, które z pewnością zaowocują dalszą współpracą na rzecz rozwoju regionu.

*Za: https://ekmsp.eu/#o-kongresie