Badanie potrzeb inwestycyjnych samorządów województwa śląskiego

Śląski Fundusz Rozwoju Sp.z o.o. przeprowadził w I kwartale 2022 roku badanie potrzeb inwestycyjnych samorządów województwa śląskiego.

Do samorządów zostały rozesłane ankiety, dzięki którym zebrano informacje o planowanych inwestycjach oraz infrastrukturze wsparcia biznesu w regionie.

Badanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Otrzymane informacje posłużą do opracowania i analizy danych o planowanych inwestycjach, aby na ich podstawie zaprojektować nowoczesne instrumenty finansowe dopasowane do potrzeb samorządów.