Czym jest Śląski Fundusz Rozwoju?

Zapoznaj się z krótką informacją na temat Funduszu.

Śląski Fundusz Rozwoju jest wyspecjalizowaną regionalną instytucją finansową, której celem jest zbudowanie na Śląsku trwałego wieloletniego sytemu finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w regionie. W praktyce Spółka ma za zadanie organizować programy wsparcia dla śląskich firm w oparciu o finansowe instrumenty zwrotne, tj. pożyczki, gwarancje, poręczenia, instrumenty kapitałowe, a także poręczenia kredytów, leasingów, transakcji faktoringowych i wadialnych. W ramach realizowanego przez SFR zadania, śląscy przedsiębiorcy będą mieli do dyspozycji nowoczesne produkty finansowe dopasowane do inteligentnych specjalizacji województwa. Przekazywane przedsiębiorcom środki powracają do funduszu i są ponownie inwestowane w rozwój śląskiej gospodarki.

Śląsk wyróżnia się wśród pozostałych

4.6 mln mieszkańców
W województwie Śląskim mieszka niespełna 4.6 mln mieszkańców, co sprawia iż jest to drugie najbardziej zaludnione województwo w kraju.
Autostrady A4 i A1
W województwie Śląskim krzyżują się autostrady A1 i A4. Region posiada najbardziej rozbudowaną i gęstą siatkę połączeń kołowych oraz kolejowych.
2 duże lotniska w bezpośrednim sąsiedztwie
Lotniska w Pyrzowicach i małopolskim Krakowie obsługują rocznie ponad 3 mln pasażerów. W Katowicach funkcjonuje nowoczesny terminal Cargo, natomiast w Krakowie stacjonują jednostki wojsk powietrznych.
Ponad 12% PKB całego kraju
Województwo Śląskie jest odpowiedzialne za 12.2% (2017 rok) Produktu Krajowego Brutto Polski. W tej kategorii ustępuje jedynie Warszawie.

Jak możemy Ci pomóc?

skorzystaj z porady naszych ekspertów, którzy doradzą Ci w jaki sposób skorzystać z pomocy oferowanej przez Śląski Fundusz Rozwoju i naszych Partnerów.