O nas

Śląski Fundusz Rozwoju jest wyspecjalizowaną regionalną instytucją finansową, której celem jest zbudowanie na Śląsku trwałego wieloletniego sytemu finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w regionie.

W praktyce Spółka ma za zadanie organizować programy wsparcia dla śląskich firm w oparciu o finansowe instrumenty zwrotne, tj. pożyczki, gwarancje, poręczenia, instrumenty kapitałowe, a także poręczenia kredytów, leasingów, transakcji faktoringowych i wadialnych.

W ramach realizowanego przez SFR zadania, śląscy przedsiębiorcy będą mieli do dyspozycji nowoczesne produkty finansowe dopasowane do inteligentnych specjalizacji województwa. Przekazywane przedsiębiorcom środki powracają do funduszu i są ponownie inwestowane w rozwój śląskiej gospodarki.

Władze spółki

Monika Pluta – Prezes Zarządu

Michał Bieda – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Dzioba – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Artur Siwek – Sekretarz Rady Nadzorczej