Kontakt

Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
40-599 Katowice
Żeliwna 38

 

Biuro Zarządu

tel. +48 798 743 073
e-mail: kontakt[at]sfr-slaskie.pl

 

Zespół Instrumentów Finansowych

tel. +48 503 791 456
e-mail: pozyczki[at]sfr-slaskie.pl

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść zapytania

  Klauzula informacyjna dla celów kontaktowych:

  Administratorem podanych w korespondencji danych osobowych jest Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Żeliwnej 38 w Katowicach.

  Wysłanie poczty elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt w celu udzielenia odpowiedzi i przetwarzanie danych w tym celu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), następnie dane osobowe mogą być przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Odbiorcami danych są pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty, którym Administrator może powierzyć działania wynikające z realizacji w/w celów, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania; dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody albo momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub innych.

  Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody (np. w ten sam sposób, w jaki została wyrażona); a ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000824122, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP: 6342972979, Regon: 385412081. Kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000.00 zł, wpłacony w całości.