OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR PARTNERÓW

Zapraszamy do udziału w konkursie na wybór partnerów do realizacji projektów “Śląska Sieć Rozwoju Przedsiębiorczości” i „Śląska Sieć Rozwoju Innowacji”. Szukamy Instytucji Otoczenia Biznesu w obszarze usług świadczonych dla przedsiębiorstw, doradztwa i wsparcia w zakładaniu przedsiębiorstw i startupów, wspierania innowacji, realizacji projektów dofinansowanych z UE.

Do udziału w konkursie zapraszamy Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB – instytucje niedziałające dla zysku, oferujące przedsiębiorcom usługi wspierające związane z tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem przedsiębiorstwa) które:

 

 

  • posiadają doświadczenie w zakresie usług świadczonych dla przedsiębiorstw,
  • mają doświadczenie w doradztwie i wsparciu w zakresie zakładania przedsiębiorstw i startupów,
  • dysponują doświadczeniem we wspieraniu innowacji,
  • posiadają doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z UE,
  • są w stanie zaproponować współpracę w ramach projektu oraz dysponują kadrą do realizacji zadań.

Wybór partnerów odbędzie się na podstawie systemu punktacji, który łącznie daje maksymalnie 100 punktów.

Oceniane będą:

  • doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami z województwa śląskiego,
  • świadczenie usług związanych z inkubacją i rozwijaniem startupów,
  • doświadczenie w realizacji projektów związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości finansowanych ze środków unijnych,
  • koncepcja współpracy i posiadana kadra do realizacji projektów,
  • doświadczenie w obszarze usług pro-przedsiębiorczych i inkubacji

Dokładne informacje na temat konkursu, wymagań i systemu punktacji dostępne są w załączniku nr 2 – kryteria oceny ofert.

Oferty należy składać na formularzu ofertowym – załącznik nr 1. Formularz oferty należy przesłać w formie skanu podpisanego przez Oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta.

Termin nadsyłania ofert upływa dnia 14.08.2023. Oferty należy przesłać na adres: kontakt@sfr slaskie.pl, zamowienia@sfr-slaskie.pl (liczy się data pojawienia się wiadomości w skrzynce elektronicznej).

Pytania proszę składać na adres: t.gardian@sfr-slaskie.plkontakt@sfr-slaskie.pl

Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

 

Pobierz ZAŁĄCZNIK 1 [.docx]

Pobierz ZAŁĄCZNIK 2 [.docx]