Przetargi i ogłoszenia

29.05.2024

Powiadomienie

Świadczenie usług doradztwa i obsługi zamówień publicznych na rzecz Śląskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [.pdf]


 

21.05.2024

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na:

Świadczenie usług doradztwa i obsługi zamówień publicznych na rzecz Śląskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

 

Zaproszenie do składania ofert [.pdf]

Załącznik 1 – formularz ofertowy [.docx]

Załącznik 2 – wzór umowy [.pdf]

Załącznik 3 – opis przedmiotu zamówienia [.pdf]

Załącznik 4 – wykaz osób [.docx]

Załącznik 5 – wykaz usług [.docx]

Załącznik 6 – oświadczenie

 


 

Śląski Fundusz Rozwoju zaprasza do złożenia ofert na:

Dostawę oprogramowania do udzielania i obsługi pożyczek oraz udzielenie wsparcia technicznego na rzecz Śląskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o

Więcej informacji na stronie: http://bip.sfr-slaskie.pl/ogloszenia/przetargi-i-ogloszenia

 


Ogłoszenie o zamówieniu Usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Reporęczenie”.

Zamawiający informuje, iż w dniu 10.08.2023r. na platformie zakupowej
Zamawiającego zostało opublikowane postępowanie w trybie podstawowym
bez możliwości negocjacji na: Usługi pośrednictwa finansowego polegającej na
udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Reporęczenie”

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem:
https://sfr-slaskie.logintrade.net/zapytania_email,137344,490584247749e990aa5ae2543215f944.html

 


 

Przetarg nieograniczony na “Świadczenie usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Pożyczka Innowacyjna – 3 zadania”

Zamawiający informuje, iż w dniu 03.07.2023r. na platformie zakupowej
Zamawiającego zostało opublikowane postępowanie w trybie przetargu
nieograniczonego na Świadczenie usługi pośrednictwa finansowego polegającej
na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Pożyczka Innowacyjna – 3 zadania Pełna dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem:

https://sfr-slaskie.logintrade.net/zapytania_email,133516,13554372e84991a63871e8b520b1fb21.html

_____________________________________________________

OGŁOSZENIE

W dniu 21.11.2022 opublikowano postępowanie prowadzone w trybie Przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn.zm.) na Usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Reporęczenie”

[ Link do dokumentacji postępowania ]

 

_____________________________________________________

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE: Poszukujemy wykonawcy dwóch usług konsultingowych dotyczących instrumentów zwrotnych.

Usługa 1

Konsultacja i wsparcie w zaprojektowaniu instrumentu finansowego reporęczenia zgodnie z dostarczonymi wytycznymi.

Wymagania:

 • podstawowa znajomość zagadnień prawno-finansowych, aktów krajowych i unijnych, wytycznych i w szczególności dotyczących instrumentów finansowych
 • znajomość podstawowych zasad funkcjonowania instytucji bankowych, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych
 • znajomość podstawowych zasad funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za dystrybucję środków publicznych
 • umiejętności i doświadczenie w projektowaniu produktów finansowych
 • umiejętność analizy i symulacji finansowej

Usługa 2

Konsultacja i wsparcie w zaprojektowaniu instrumentu pożyczkowego zgodnie z dostarczonymi wytycznymi.

Wymagania:

 • podstawowa znajomość zagadnień prawno-finansowych, aktów krajowych i unijnych, wytycznych i w szczególności dotyczących instrumentów finansowych
 • znajomość podstawowych zasad funkcjonowania instytucji bankowych, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych
 • znajomość podstawowych zasad funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za dystrybucję środków publicznych
 • umiejętności i doświadczenie w projektowaniu produktów finansowych
  umiejętność analizy i symulacji finansowej

Prosimy o przedstawianie ofert na wyżej przedstawione usługi drogą mailową, na adres: kontakt@sfr-slaskie.pl

 • OGŁOSZENIE ARCHIWALNE: Postępowanie w trybie podstawowym na usługę pn. Przygotowanie i przeprowadzenie międzynarodowego konkursu dla startupów z branż technologicznych, nr postępowania 1/TP-2021. Termin składania ofert do dnia 21.05.2021r. do godziny 10:00.
  https://www.e-bip.org.pl/sfr_slaskie/29280