Badanie potrzeb samorządów: Dane o komórkach organizacyjnych wspierania biznesu w ankietowanych gminach województwa śląskiego

Na początku 2022 roku do samorządów województwa śląskiego zostały rozesłane ankiety, dzięki którym zebrano informacje o planowanych inwestycjach oraz infrastrukturze wsparcia biznesu w regionie. Badanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Pozyskane informacje posłużą m.in. do zaprojektowania nowoczesnych instrumentów finansowych.

Badanie wykazało, że tylko w 10% ankietowanych gmin znajdują się wyspecjalizowane komórki organizacyjne, które wspierają Śląską przedsiębiorczość. Warto również zwrócić uwagę na to, że w kategorii dotyczącej pozyskiwania inwestorów do gmin dedykowane tym działaniom komórki znajdują się w tylko 20% ankietowanych urzędów.