European Economic Congress Katowice, Poland Online w dniu 22.06.2020r.

Internetowa wersja Kongresu była wypełniona transmisjami live, prezentacjami, rozmowami, webinariami i debatami online poświęconymi gospodarce, która – znalazłszy się w całkowicie nowej sytuacji – szuka odpowiedzi na podstawowe pytania.

W Panelu Międzynarodowy handel, eksport i ekspansja jednym z prelegentów był Prezes ŚFR Marcin Wilk.

Podczas spotkania poruszana była następująca tematyka:

– Odmrażanie obrotu gospodarczego w skali globalnej i lokalnej – tempo, bariery, pułapki.

– Protekcjonizm na fali – zagrożenia dla polskiej gospodarki.

– Wsparcie eksporterów i inwestorów na rynkach zagranicznych – skuteczne modele działania na czas globalnej recesji.

– Logistyka międzynarodowa wobec nowych realiów, wyzwań i szans.

Poniżej link do retransmisji sesji:

https://www.eecpoland.eu/2020/pl/eeconline/panel/3999.html#retransmisja