Informacja

Szanowni Państwo;

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 listopada 2023r. Spółka  Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o. o. nie będzie pracowała w związku z wykorzystanie przez Pracowników dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w innym dniu wolnym wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy  (art. 130 § 2 Kp).