Mamy to! Kolejne 15 Milionów na Innowacyjne Projekty Śląskich Przedsiębiorców.

28 grudnia w Katowicach, Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (ŚFR) podpisał umowę z Funduszem Górnośląskim S.A. Umowa dotyczy usług pośrednictwa finansowego, w ramach których przedsiębiorcy z regionu będą mieli możliwość skorzystania z produktu finansowego o nazwie “Pożyczka Innowacyjna”.

„Pożyczka Innowacyjna” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie śląskich przedsiębiorców, którzy mogą pozyskane środki wykorzystać jako wkład własny do instrumentów dotacyjnych w ramach programu RPO Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 i innych dedykowanych dla MŚP. Wspierane będą w szczególności projekty, które wpisują się w Inteligentne Specjalizacje Województwa Śląskiego. Kwota przeznaczona na pożyczki łącznie z wkładem finansowym Funduszu Górnośląskiego wynosi 18 750 000 zł

 

 

Szczegóły ofert będą dostępne na stronach internetowych Pośrednika Finansowego w pierwszym kwartale przyszłego roku:

Fundusz Górnośląski S.A. https://www.fgsa.pl/