Nowe pożyczki dla Pośredników Finansowych!

Z przyjemnością informujemy, że ruszamy z naborem wniosków na pożyczki dla Pośredników Finansowych – Linia Finansowa

Pożyczka skierowana jest do Pośredników Finansowych, którzy będą udzielać pożyczek w ramach FE SL 2021-2027 Działanie 1.9 Konkurencyjność przedsiębiorstw (IF)

Wniosek o udzielenie Linii Finansowej może złożyć Pośrednik Finansowy jako samodzielny wykonawca, bądź działający w ramach konsorcjum z innymi podmiotami

Linia Finansowa przeznaczona jest wyłącznie na pokrycie dodatkowej części Wkładu Własnego Pośrednika Finansowego do Jednostkowych Pożyczek udzielanych na podstawie Umowy Operacyjnej zawartej z Menadżerem Funduszu Powierniczego

Oto kilka kluczowych warunków finansowych naszego nowego produktu:

Kwota pożyczki:

kwota, jaką Pośrednik Finansowy zamierza przeznaczyć na pokrycie dodatkowej części Wkładu Własnego Pośrednika Finansowego (ponad minimalny 5% poziom do Jednostkowych Pożyczek udzielanych w ramach podstawowego zamówienia publicznego, bez prawa opcji); udział procentowy nie może być wyższy niż 10% Funduszu Szczegółowego

w przypadku, gdy Pożyczkobiorcami są podmioty tworzące konsorcjum maksymalna kwota Linii Finansowej dla każdego podmiotu nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej udziałowi podmiotu w części dodatkowej Wkładu PF określonej w umowie konsorcjum; łączna wartość Linii Finansowych udzielonych podmiotom tworzącym konsorcjum nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 10% Funduszu Szczegółowego

Okres spłaty: do 10 lat

Karencja w spłacie kapitału: do 24 miesięcy

Oprocentowanie: rynkowe – stałe lub zmienne bądź preferencyjne (pomoc de minimis)

Brak wkładu własnego

Brak prowizji za udzielenie pożyczki

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, zapraszamy do pobrania dokumentacji aplikacyjnej w linku TUTAJ