Ogłoszenie o zamówieniu Usługi pośrednictwa finansowego

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Reporęczenie”.

Zamawiający informuje, iż w dniu 10.08.2023r. na platformie zakupowej
Zamawiającego zostało opublikowane postępowanie w trybie podstawowym
bez możliwości negocjacji na: Usługi pośrednictwa finansowego polegającej na
udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Reporęczenie”
Pełna dokumentacja postępowania znajduje się [ TUTAJ ]