Przyjęto Politykę Rozwoju Gospodarczego Województwa Śląskiego 2030

W czerwcu 2022 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Politykę Rozwoju Gospodarczego Województwa Śląskiego 2030. Głównym celem jest wzmacnianie roli gospodarki województwa w międzynarodowych łańcuchach wartości.

To strategiczny dokument o charakterze regionalnym, wyznaczający w naszym regionie planowane kierunki rozwoju gospodarczego do roku 2030 wraz ze wskazaniem instrumentów przeznaczonych do ich realizacji.

Przyjęta wersja jest aktualizacją obowiązującej dotychczas Polityki Rozwoju Gospodarczego Województwa Śląskiego z 2017 roku. W swej wymowie przyjęty dokument określa województwo śląskie jako region o silnej i konkurencyjnej gospodarce opartej na innowacyjnych i zielonych technologiach. Co ważne, z ugruntowaną pozycją międzynarodową.

Dokument jest dostępny do pobrania na stronie Invest In Silesia pod adresem:

https://invest-in-silesia.pl/images/1654174479_polityka_rozwoju_gosp.pdf