Regiony motorem drugiej fali modernizacji Polski?

Poniżej link do e-publikacji Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową pt. Regiony motorem drugiej fali modernizacji Polski?

LINK [.pdf]

Publikacja powstała w związku z 25-leciem samorządności regionalnej i może stanowić bazę do dyskusji nad dalszą rolą regionów w rozwoju Polski.