Rekrutacja: Specjalista ds. Organizacji Wydarzeń

Do Twoich głównych zadań należeć będą:

 • udział w przygotowaniu materiałów promocyjnych firmy: poradników, prezentacji, filmów edukacyjnych, artykułów merytorycznych,
 • przygotowanie i koordynację eventów organizowanych przez firmę – webinariów, szkoleń stacjonarnych, konferencji i innych wydarzeń,
 • poszukiwanie możliwości udziału firmy w wydarzeniach zewnętrznych w Polsce i za granicą: prezentowanie możliwości, współpracę z organizatorami, podwykonawcami, reprezentowanie firmy podczas wydarzeń,
 • poszukiwanie nowych możliwości współpracy z partnerami w zakresie wspólnych inicjatyw konferencyjnych,
 • tworzenie treści w zakresie podejmowanych działań eventów, kampanii itd.,
 • współpracę z dostawcami zewnętrznymi, negocjacje warunków współpracy

W pracy na tym stanowisku pomogą Ci:

 • doświadczenie w koordynowaniu eventów, programów szkoleniowych, doświadczenie w dziale marketingu,
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne i wysoka kultura pracy,
 • umiejętność tworzenia tekstów merytorycznych, czytelnych, zawierających odpowiednie komunikaty marketingowego (swoboda pisania),
 • umiejętność zbierania informacji, tworzenia analiz rynkowych, wyciągania wniosków,
 • umiejętność pracy wielozadaniowej i nakierowanie na cel,
 • angielski przynajmniej w stopniu komunikatywnym,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,

Kontakt: m.dudzicz@sfr-slaskie.pl