Reporęczenia – dlaczego warto?

Reporęczenia wdrażane przez Śląski Fundusz Rozwoju będą udostępnione przedsiębiorcom starającym się o leasing maszyn, urządzeń i pojazdów. Zwiększy to możliwości rozwoju firm w województwie śląskim poprzez pozyskanie do swojej działalności potrzebnych środków trwałych.

Jednym z ważnych sposobów, w jaki będą wykorzystane reporęczenia Śląskiego Funduszu Rozwoju, będzie zabezpieczenie wadiów przetargowych. Przedsiębiorcy biorący udział w przetargach nie będą musieli wykorzystywać własnych środków finansowych, wpłacając je jako wadium w postępowaniu przetargowym. Wykorzystanie poręczenia będzie miało wpływ na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw.

Przedsiębiorcy z województwa śląskiego będą mogli skorzystać z poręczenia, jakie będzie dostępne dzięki reporęczeniu wdrożonemu przez Śląski Fundusz Rozwoju, w celu zabezpieczenia wykonania kontraktu. Jest to częsta praktyka zleceniodawców, zwłaszcza zamówień publicznych, gdzie przyjęcie zlecenia jest związane z koniecznością zabezpieczenia środków związanych z zabezpieczeniem prawidłowego wykonania kontraktu. Dzięki wsparciu, jakie zaoferuje reporęczenie Śląskiego Funduszu Rozwoju, przedsiębiorcy nie będą musieli wykorzystywać do tego celu własnych środków finansowych, a przedstawią jedynie poręczenie.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.
tel.: +48 798 743 073
e-mail: kontakt@sfr-slaskie.pl