SFR uczestnikiem ECO Silesia

Śląski Fundusz Rozwoju będzie uczestnikiem konferencji ECO Sliesia organizowanych w dniach 27-28 stycznia w Katowickim Miejskim Centrum Kultury.

Tematem przewodnim konferencji będzie

“Wymiana doświadczeń między europejskimi regionami górniczymi”
“Exchange of experiences of European coal regions”