ŚFR uczestnikiem Konferencji organizowanej przez stronę Czeską dotyczącej współpracy transgranicznej.

Podczas spotkania z Naszymi Partnerami  z Czech prowadzone były rozmowy dotyczące współpracy w zakresie akceleracji innowacyjnych projektów ze Śląska i Moraw.