Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. partnerem konkursu startupów “SMART Jastrzębie”

W Jastrzębiu-Zdroju trwa organizowany przez prezydenta miasta konkurs “SMART Jastrzębie”. Biorą w nim udział startupy mogące zapewnić najlepsze rozwiązanie technologiczne dla tamtejszego samorządu w dziedzinie wspierania rozwoju przemysłu czasu wolnego. Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. jest partnerem konkursu zapewniając doradztwo mentorów dla 5 projektów, które zostaną wybrane ze zgłoszeń do II etapu.

Nabór konkursowych zgłoszeń rozpoczął się 20 czerwca i potrwa do 29 lipca 2022 roku. Konkurs skierowany jest do zespołów projektowych, w skład których wchodzą wyłącznie mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju. Ich zadaniem jest stworzenie innowacyjnych pomysłów biznesowych, opartych o nowoczesne i kreatywne rozwiązania, odpowiadające na potrzeby w zakresie aplikacji prezentującej potencjał turystyczny Jastrzębia-Zdroju.

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane zostało na 6 października br., podczas II edycji Targów Subregionalnych — Startupovo w Jastrzębiu-Zdroju. Główną nagrodą w konkursie jest 10 000 zł.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.tujastrzebie.pl/wiadomosci,smart-jastrzebie-konkurs-na-wykonanie-aplikacji,wia5-3266-22496.html

Regulamin wraz z załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.jastrzebie.pl/artykul/4404/69248/konkurs-prezydenta-miasta-jastrzebie-zdroj-na-najlepsze-rozwiazanie-technologiczne-dla-jastrzebskiego-samorzadu-konkurs-na-start-up-smart-jastrzebie