Spotkanie z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. o systemach do zarządzania umowami

Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. jest podmiotem, który intensywnie się rozwija, a także  nieustannie pracuje nad doskonaleniem różnych aspektów swojej działalności.  Jednym ze sposobów na zwiększanie potencjału Spółki są spotkania robocze, jakie odbywają się cyklicznie w sektorze działalności Funduszy Rozwoju.

Pracownicy naszego Funduszu wzięli tym razem udział w zorganizowanym w przestrzeni online spotkaniu z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o.. Tematem przewodnim była wymiana doświadczeń dotyczących informatycznych systemów do zarządzania umowami z pośrednikami oraz systemów raportowania.

W jego trakcie omówiono między innymi procedury stosowane przy pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych. Przedstawiono  również szereg istotnych funkcjonalności systemów.

Dzięki wspólnym dyskusjom wypracowane zostały koncepcje dotyczące przyszłych implementacji nowoczesnych rozwiązań systemowych w Śląskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.