FAQ

Poznaj odpowiedzi na kluczowe i najczęściej zadawane pytania przez naszych kooperentów i koinwestorów.

Kiedy rozpoczyna się nabór do wejść kapitałowych?

Nabór rozpoczynamy 20 kwietnia 2020r.

Zapraszamy do obserwowania naszej strony www.sfr-slaskie.pl, opisany jest na niej cały proces naboru. W dniu otwarcia naboru zamieścimy link do formularza.

Jakie obszary technologiczne są preferowane przy wejściach kapitałowych?

 • Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
 • Technologie Finansowe (FinTech)
 • Technologie medyczne (MedTEch)
 • BioTech/ChemTech
 • Gamedev
 • Energetyka,
 • Industry 4.0
 • Przemysły wschodzące

Jak powinna wyglądać prezentacja załączona z formularzem?

Wzór prezentacji będzie zamieszczony na naszej stronie w dniu otwarcia naboru, każdej osobie zainteresowanej wysyłamy prezentację na email.

Jakich projektów poszukuje ŚFR?

Poszukujemy projektów charakteryzujących się:

 • Komplementarnym i doświadczonym zespołem
 • Ciekawym i perspektywicznym pomysłem – produktem/technologią do wdrożenia
 • Z dobrze rozpoznanym i perspektywicznym rynkiem
 • Przekonującym i solidnym Modelem Biznesowym i Finansowym przedsięwzięcia
 • Dobrze przygotowaną ścieżką wdrożenia projektu

Czy możliwa jest inwestycja powyżej 3 mln?

Model wejść kapitałowych wdrażany przez ŚFR zapewnia koinwestycje i współpracę ze strategicznymi partnerami branżowymi w kraju i zagranicą.

ŚFR zainwestuje w projekt maksymalnie 3 mln zł + proporcjonalny lub większy udział koinwestorów. Także łączna wartość wejścia kapitałowego w projekt może być kilkakrotnie wyższa.

Ile może trwać proces naboru?

Cały proces potrwa minimum 3 miesiące z uwagi na indywidualne podejście do każdej inwestycji. Proces naboru jest w całości opisany na naszej stronie www.sfr-slaskie.pl

Czy inwestujemy tylko w firmy z województwa śląskiego?

Tak, inwestujemy w firmy mające siedzibę lub prowadzą działalność na terenie województwa śląskiego.

Na jakim etapie ma być projekt/produkt aby firma mogła uczestniczyć w naborze?

Interesują nas rozwiązania przynajmniej na etapie MVP (Minimum Viable Product), produkt lub usługa na poziomie umożliwiajacym gotowość prezentacji jego wartości a także charakteryzować się będzie dużym potencjałem rozwojowym oraz możliwością skalowania (w tym internacjonalizacji). Będziemy oceniać technologie charakteryzujące się przewagą konkurencyjną oraz możlwością jej utrzymania. Dla ŚFR bardziej jest istotne aby projekt był jak najszybciej skomercjalizowany i była jasno określona ścieżka i czas kiedy to nastąpi.

Po jakim maksymalnym okresie zakładane jest wyjście z inwestycji?

Horyzont inwestycyjny to maksymalnie 5 lat.

Czy jest możliwe wejście kapitałowe z koinwestorem? Jakich koinwestorów mamy (instytucjonalni, czy osoby fizyczne)?

Zakładamy wejścia kapitałowe z koinwestorami zarówno instytuacjonalnymi jak i osobami fizycznymi.

Na czym dokładnie polega wejście kapitałowe i czego oczekujemy w zamian?

Wejście Kapitałowe jest instrumentem inwestycyjnym wspierającym i generującym rozwój w regionie, poprzez obejmowanie udziałów w spółkach prawa handlowego o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionalnej gospodarki.

Instrument dokapitalizuje przedsięwzięcia i projekty na każdym etapie rozwoju w zamian za objęcie udziałów w spółce projektowej na okres maksymalnie 5 lat.

Model wejść kapitałowych wdrażany przez ŚFR zapewnia koinwestycje i współpracę ze strategicznymi partnerami branżowymi w kraju i zagranicą.

Dzięki zaangażowaniu ŚFR start-up zyska nie tylko kapitał na rozwój, ale również wsparcie mentorskie i branżowe know-how. ŚFR zainwestuje w projekt maksymalnie 3 mln zł + proporcjonalny lub większy udział koinwestorów co w efekcie będzie się wiązało z kilkukrotnie większą kapitalizacją spółki portfelowej.

Jakich zespołów startupowych szukamy ?

Szukamy pełnych pasji przedsiębiorców, którzy są zaangażowani w budowanie silnych marek. Najlepsze zespoły często składają się z ekspertów  dziedzinowych produktowych, technologicznych, sprzedażowych i marketingu. Najważniejsze dla nas są poświęcenie, dopasowanie założyciela / rynku i oczywiście uczciwość. Współpracujemy z doświadczonymi zespołami i seryjnymi przedsiębiorcami, ale chętnie wspieramy młodych i stosunkowo niedoświadczonych założycieli, jeśli nadrobią to swoją inteligencją i nieustępliwością oraz są w stanie pokazać nam przyszły efekt współpracy.

Czy jesteśmy otwarci na wspólne inwestowanie razem z innymi inwestorami?

Oczywiście – zwłaszcza jeśli wnoszą dodatkową wartość dodaną. Nie ważne czy są osobą fizyczną czy działają jako przedsiębiorstwo. Koinwestorzy muszą mieć wpływ na rynek i jakość, a także skalowalność produktów i usług w województwie śląskim.

Dlaczego warto podzielić się projektem i dopuścić do wejścia kapitałowego?

Z czysto finansowego punktu widzenia ŚFR i koinwestor wnoszą do firmy bardzo potrzebne fundusze bez konieczności regularnej spłaty. Inwestor nie powinien być utożsamiany z pożyczkodawcą, ponieważ podziela nadzieję projektodawcy na sukces projektu i firmy. Oznacza to, że firma uzyskuje dostęp do sieci kontaktów, doświadczenia i poczucia ładu korporacyjnego. Nie wspominając już o tym, że obecność kapitału podwyższonego ryzyka w firmie nadaje jej dodatkową wiarygodność biznesową.