InSilesia – Investment SFR Award Competition – Nabór do konkursu dla Startupów rusza!

Organizator Europejskiego Forum Przyszłości wraz z Gospodarzem województwem Śląskim zapraszają do wzięcia udziału w konkursie InSilesia – Investment SFR Award Competition.

Konkurs jest skierowany do startupów oraz przedsiębiorstw z sektora MŚP wdrażających innowacyjne rozwiązania (produkty, usługi, procesy) mogące znaleźć zastosowanie w regionach wdrażających procesy transformacji gospodarczej, a także regionach postindustrialnych chcących rozwijać i tworzyć cyfrowe społeczeństwa. Konkurs ma charakter międzynarodowy: transfer technologii na Śląsk i internacjonalizacja śląskich technologii na świecie

Konkurs stanowi integralną część wydarzenia Europejskie Forum Przyszłości, którego finałowa sesja połączona będzie z rozstrzygnięciem konkursu oraz galą wręczenia nagród, która odbędzie się II dnia Forum (7 października 2021 r.)

 

Partner merytoryczny

Partnerem merytorycznym konkursu startupów podczas Europejskiego Forum Przyszłości jest Plug and Play, akcelerator z Doliny Krzemowej, zrzeszający młode technologiczne firmy, światowe korporacje i inwestorów. Plug and Play łączy najlepsze technologiczne startupy z największymi światowymi korporacjami.

Sieć Plug and Play składa się z ponad 30 000 start-upów, ponad 500 wiodących światowych korporacji oraz setek firm venture capital, uniwersytetów i agencji rządowych z wielu branż. Wspólnie z partnerami tworzony jest unikalny ekosystem przeznaczony do opracowywania i wdrażania technologii jutra.

Ten sławny akcelerator biznesu poszuka pierwszego jednorożca w województwie śląskim w trakcie konkursu dla startupów InSilesia – Investment SFR Award Competition. Startupy w programach Plug and Play mają dostęp do światowej klasy mentorów, którzy pomagają im w coachingu biznesowym i doradztwie.

Cele konkursu

Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczych ludzi tworzących innowacyjne przedsiębiorstwa oraz rozwój innowacyjnej gospodarki

 • Dodatkowo konkurs ma służyć wyłonieniu rozwiązań technologicznych wspierających i przyśpieszających cele rozwojowe regionu
 • Konkurs stwarza młodym przedsiębiorcom szanse dla wdrożenia własnych koncepcji poprzez aktywny networking/matchmaking z Inwestorami obecnymi podczas wydarzenia
 • Uczestnictwo w konkursie stwarza start-up’om możliwość rozwoju, skalowania biznesu oraz budowanie rozpoznawalności marki na arenie międzynarodowej

Kryteria udziału

Podmioty przystępujące do konkursu muszą spełniać poniższe kryteria i należeć do jednej z grup:
 • Osoba fizyczna lub grupa osób fizycznych rozwijających innowacyjne rozwiązania (produkty, usługi, procesy) mogące znaleźć zastosowanie w regionach wdrażających procesy transformacji gospodarczej,
 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo, które w momencie przystąpienia do konkursu prowadzi działalność mniej niż dwa lata, rozwijające innowacyjne rozwiązania (produkty, usługi, procesy) mogące znaleźć zastosowanie w regionach wdrażających procesy transformacji gospodarczej. Aplikujące przedsiębiorstwa powinny mieć produkt w fazie MVP (ang. minimum viable product) – podstawową wersję produktu, posiadającą wystarczającą liczbę funkcjonalności do zaspokajania potrzeb potencjalnych klientów

 

Etapy konkursu

Termin ogłoszenia Konkursu i nadsyłania zgłoszeń: 23.07.2021r. – 10.09.2021 r.

ETAP 1. PRESELEKCJA 10.09.2021r. – 17.09.2021r.

Uczestnicy za pośrednictwem dedykowanej strony wydarzenia efp-silesia.pl dokonują zgłoszenia konkursowego (formularz zgłoszeniowy – pitchdeck prezentujący Zespół/Produkt-usługę-proces/Rynek/Model biznesowy/Trakcję Projektu/oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych/wykorzystanie wizerunku)

Przygotowanie przez Uczestników wybranych w etapie 1 filmu video: 18.09.2021r. – 26.09.2021r.

ETAP 2. SELEKCJA 27.09.2021r. – 29.09.2021 r.

Wybrane startupy przygotowują pod opieką merytoryczną Kluczowego Personelu ŚFR oraz dobranego Zespołu Ekspertów Zewnętrznych dwuminutowy film. Zespół Ekspercki dokonuje oceny materiału i wyłania 20 finalistów

ETAP 3. WARSZTATY 30.09.2021-5.10.2021 r. (on-line)

Finaliści konkursu zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach mentoringowych on-line z partnerem konkursu Plug&Play Tech Center Vienna, podczas których pracować będą z mentorami nad przygotowaniem do wystąpienia podczas finałowej pitching session.

ETAP 4. PITCHING SESSION 7.10.2021 r. Stadion Śląski

Wystąpienia finałowe podczas drugiego dnia Europejskiego Forum Przyszłości, Uczestnicy podczas 3- minutowych wystąpień będą prezentować swoje rozwiązania przed gronem jurorów. Każdy ze startupów dostanie dodatkowe 2 minuty czasu na pytania od jury i  publiczności (również online).

Jury wyłoni zwycięzców w kategoriach: IoT; ECO; e-Health; Travel&Hospitality, Smart City, industry 4.0,

 

Nagrody

Organizator, Gospodarz i Partner konkursu dla startupów udzielą zwycięskim projektom wsparcia w nawiązaniu kontaktów biznesowych, z potencjalnymi inwestorami oraz pomoc we wdrożeniu rozwiązania.

 • I miejsce – nagroda finansowa: 100 tys. PLN
 • II miejsce – nagroda finansowa: 30 tys. PLN
 • III miejsce – nagroda finansowa: 20 tys. PLN

Ponadto, w ramach konkursu przewidziano dodatkowe nagrody dla zwycięzców:

 • sesja coachingowa/mentoringowa z wybranym członkiem jury
 • możliwość nagrania spotu reklamowego + promocja w kanałach social media organizatora, gospodarza i partnerów konkursu
 • prawo do posługiwania się tytułem logotypu w celach promocyjnych
  Statuetka + dyplom

W trakcie Pitching Session przewidziano nagrodę specjalną dla startupu wyłonionego w głosowaniu publiczności.

 

Resztę informacji oraz regulamin i wymagane dokumenty znajdą Państwo TUTAJ