Nawiązanie współpracy z Subregionem Zachodnim Województwa Śląskiego

W dniu dzisiejszym, mieliśmy przyjemność spotkać się z Dyrektorem i Pracownikami Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w Rybniku.

Głównym celem spotkania było omówienie potencjalnej współpracy dotyczącej promocji naszej oferty – pożyczki „Po Dotację! – Pożyczka dla JST”.

Podczas spotkania zostały ustalone główne kierunki wzajemnej współpracy oraz zaplanowano najbliższe terminy spotkań, podczas których będziemy mogli przedstawić ofertę ŚFR sp. z o.o.

Mamy nadzieję, że dzięki wzajemnej współpracy nasza oferta uzyska większy zasięg i trafi do każdej jednostki terytorialnej województwa.

Ufamy, że wspólnymi siłami wesprzemy realizację planów inwestycyjnych śląskich gmin i powiatów, co przełoży się na widoczny rozwój Regionu.

Dziękujemy za tak owocnie spędzony czas.