Dla inwestora

Zapraszamy do wspólnych inwestycji w projekty pozyskane
w ramach ekosystemu startup’owego województwa śląskiego.

Śląski Fundusz Rozwoju informuje, iż z dniem 18 maja 2021r. zawieszamy nabór projektów w ramach instrumentu Wejścia Kapitałowe.

Projekty zarejestrowane do dnia poprzedzającego zawieszenie, będą procedowane bez zmian.

Poinformujemy o wznowieniu naboru odrębną komunikacją.

 

Pomagamy przedsiębiorcom w kreowaniu przyszłości

Naszym celem jest wsparcie innowacyjnych i technologicznych projektów o wysokim potencjale biznesowym. Inwestujemy w projekty realizowane w  województwie śląskim o globalnym potencjale. Jesteśmy  zespołem pełnym pasji i zaangażowania w to co robimy. Skupiamy ekspertów i praktyków z różnych dziedzin: finanse, zarządzanie, startupy, nowe technologie.

Profil inwestycji

Wejścia 50 tys.— 3 mln zł.
Czas inwestycji: do 5 lat z możliwością przedłużenia

Angażujemy się w skalowalne projekty charakteryzujące się:

Komplementarnym i doświadczonym zespołem

Ciekawym i perspektywicznym pomysłem – produktem/technologią do wdrożenia

Z dobrze rozpoznawanym i perspektywicznym rynkiem

Przekonującym i solidnym Modelem Biznesowym i Finansowym przedsięwzięcia

Dobrze przygotowaną ścieżką wdrożenia projektu

Nasza przewaga na rynku

Dobrze poruszamy się w śląskim ekosystemie startupów

Posiadamy szeroki pipeline projektów do inwestycji

Posiadamy sieć kontaktów przemysłowych wspomagających testy, wdrożenia i komercjalizację

Oraz globalne relacje i kontakty biznesowe umożliwiające internacjonalizację

Dostarczamy Smart Money

Doradztwo technologiczne, prawne, finansowe, marketingowe i PR, HR

Rozbudowana sieć kontaktów biznesowych

Skalowalność w oparciu o regionalne projekty

Współpraca konsorcjalna w grupie kapitałowej i jednostkach partnerskich województwa

Synergia spółek portfelowych

Kooperacja z klastrami branżowymi, w szczególności IOT, Medical, Nano, Automotive i Lotniczym

Górny Śląsk

Ponad 12% PKB kraju

Najbardziej zurbanizowany obszar kraju

Ponad 40 uczelni wyższych

Ponad 4,5 mln mieszkańców

Najlepsza strefa ekonomiczna w Europie i druga na świecie

Setki projektów z dużym potencjałem do realizacji