Zgłoś projekt

Poszukujemy wartościowych projektów na terenie województwa śląskiego z globalnym potencjałem, które mają zastosowanie w następujących obszarach technologicznych.

Obszary technologiczne

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)

Technologie finansowe (FinTech)

Technologie medyczne (MedTech)

Technologie BioTech/ChemTech

Gamedev

Energetyka i Zielona Gospodarka

Przemysł 4.0

Przemysły wschodzące i przełomowe

Inwestujemy w projekty, które oferują innowacje produktowe lub procesowe z dużym potencjałem i perspektywą dynamicznego wzrostu, które wykorzystują nowe technologie:

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Projekty na początkowym, ale i zaawansowanym etapie rozwoju

Firmy mające siedziby lub prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego

Poszukujemy projektów charakteryzujących się:

Komplementarnym i doświadczonym zespołem

Ciekawym i perspektywicznym pomysłem – produktem/technologią do wdrożenia

Z dobrze rozpoznawanym i perspektywicznym rynkiem

Przekonującym i solidnym Modelem Biznesowym i Finansowym przedsięwzięcia

Dobrze przygotowaną ścieżką wdrożenia projektu

Jak inwestujemy

Obejmujemy udziały do 49%

Zakładamy zaangażowanie w kilka projektów rocznie

Maksymalna wysokość inwestycji to 3 mln plus zaangażowanie koinwestorów

Horyzont inwestycyjny to 5 lat

Proces inwestycyjny