Czym są reporęczenia?

Reporęczenia są instrumentem finansowym, który w wymierny i efektywny sposób pomaga przedsiębiorcom. Udostępnione na rynek przez Śląski Fundusz Rozwoju Reporęczenie wpłynie na zwiększenie możliwości uzyskania przez przedsiębiorców …